Proces tvorby

Zameranie priestoru, stavby

Získavanie a analýza informácií.


Dispozičné riešenie

Vypracovanie dispozičných variant najlepšie vyhovujúcich danému priestoru a užívateľovi.


Výtvarné riešenie

Harmónia funkcie priestoru, technológii, tvarov, farieb a materiálov.


Grafické riešenie

Spracovanie riešeného priestoru grafickou formou, najprístupnejšou budúcemu užívateľovi.


Výkresová dokumentácia

Spracovanie dokumentácie pre jednotlivé profesie, remeslá.


Realizácia interiéru

Výroba stolárskych výrobkov, kladačské práce, maliarské práce, lepenie tapiet, montáž sádrokartónu, elektroinštalačné práce, led systém, vodoinštalačné práce, vzduchotechnika, inteligentné domy, dohľad pri realizácii.